AKTIVITETSOVERSIKT HØST 2023

Informasjon om spesialturer legges ut 2 uker i forkant, de faste turene legges ut på Facebook samme uke de gås. Søndagsturene begynner med Puerto Rico.

 

Dato: Tur:
22.10.2023 Søndagstur oppstart.   

Turledere: Balito: Gunnel/Kasper – PR:  John Arild –  Pata: Inger

25.10.2023 Onsdagstur oppstart: Turledere NP: Halvor,  Gunn Marit Mogan: Arne, Inger
27.10.2023 Fredagsrunden: Turledere: Torgerd , Torger
29.10.2023 Søndagstur: Turledere: Balito: Kasper/Rigmor –  PR: Arne  – Pata: Kjetil
30.10.2023 Topptur Barranquillo Andres-Tauro Turledere: Halvor og Eivin

Kun for medlemmer – påmelding – max 25 inkl Turledere, ev. utvidelse til 3 turledere.

01.11.2023 Onsdagstur :Turledere NP: John Arild, Bjørn L – Mogan: Halvor, Eyvin 
03.11.2023 Flattur Playa Ingles – Meloneras: Turleder: Jan Vidar og Odd
05.11.2023 Søndagstur: Turleder: Balito: Gunnel/Rigmor – PR: Kjetil –  Pata: Odd
06.11.2023 Topptur: Inagua Turledere: Odd og Halvor

Kun for medlemmer – påmelding – max 25 inkl Turledere, ev. utvidelse til 3 turledere.

08.11.2023 Onsdagstur. Turleder: NP: Terje, Bente – Mogan: Odd, Kjetil
10.11.2023 Flattur: Byvandring Arguineguin turleder: Bjørn I.
12.11.2023 Søndagstur:Turledere: Balito:  Kasper/Gunnel   – PR: Bente –  Pata: Jan Vidar
13.11.2023 Topptur: Arguineguin – Pharo Maspalomas Turledere: Torger og Odd

Kun for medlemmer – påmelding – max 25 inkl Turledere, ev. utvidelse til 3 turledere.

15.11.2023 Onsdagstur. Turledere: NP: Eyvin , Jan Vidar – Mogan: John Arild, Kjetil
17.11.2023 Busstur med Mette og Kjell
19.11.2023 Søndagstur: Turledere: Balito: Rigmor/Kasper  PR: Jan Ivar – Pata: Gunn Marit
22.11.2023-24.11 Tredagers tur med overnatting i El Hornillo. Tur og kultur. Turledere: Halvor og Anne

Kun for medlemmer – påmelding – max 10 inkl Turledere

22.11.2023 Onsdagstur. Turledere NP: Odd, Terje – Cooperativa: Bjørn L. , Inger
24.11.2023 Fredagsrunden. Turledere: Bente – Inger
26.11.2023 Søndagstur: Turledere: Balito: Rigmor/Gunnel – PR: Kjetil  – Pata: Jan Vidar
27.11.2023 Topptur: Fataga-Agūmes via Santa Lucia og Temisas. Turledere: Anne og Odd (John A.)

Kun for medlemmer – påmelding – max 25 inkl Turledere, ev. utvidelse til 3 turledere.

29.11.2023 Onsdagstur turledere: NP: Bjørn L, Gunn Marit – Mogan: Jan Ivar, Anne
01.12.2023 Flattur: Playa – Bahia Feliz. Turledere: Odd, Jan Vidar
03.12.2023 Søndagstur: Turledere: Balito: Kasper/Gunnel – PR: Jan Ivar – Pata: Joar
04.12.2023 Topptur: Tunte (evt.Cruz Grande) – Tejeda Turleder: Anne og Torger

Kun for medlemmer – påmelding – max 25 inkl Turledere, ev. utvidelse til 3 turledere.

06.12.2023 Onsdagstur. Turledere: NP: John Arild, Arne – Mogan: Odd, Joar
08.12.2023 Fredagstur: Pueblo Mogan-Veneguera. Turledere: John Arild – Arne
10.12.2023 Søndagstur: Turledere: Balito: Kasper/Rigmor PR: ??? – Pata: Bjørn L.
11.12.2023 Topptur. Gui Gui (avhengig av flo/fjære)  Turledere: Arne og Kjetil

Kun for medlemmer – påmelding – max 25 inkl Turledere, ev. utvidelse til 3 turledere.

13.12.2023 Onsdagstur. Juleferie. Turledere:NP: Torgerd, Jan Vidar – Mogan: Terje, Anne
15.12.2023 Fredagsrunden (siste før jul): Odd, Joar
17.12.2023 Søndagstur. Juleferie. Turleder: Balito: Kasper/Rigmor  – PR: Kjetil –  Pata: Anne

 

          Nærmere informasjon følger når tidspunktet for turene nærmer seg. Følg med på FB, Klubbens hjemmeside, Klubbnytt og oppslag. Spørsmål, kontakt Halvor Borse (+47 932 83 750) eller halvorborse@gmail.com.