Fra Generalforsamlingen:

Dette er ikke et referat, det kommer senere..

Det var 72 stemmeberettigede medlemmer tilstede på generalforsamlingen 19 februar på Hotel Mirador del Atlantico, Amadores.

Det ble noe diskusjon om budsjett og kontingentøkning. Kontingenten ble vedtatt til 65 Euro pr år, og 40 Euro for høst- eller vårmedlemskap. Dette vil gjelde fra nå av og så vil det komme flere beskjeder om hvordan det kan betales etter neste styremøte som er 27 februar.

Bjørn Løvlie loset oss trygt gjennom generalforsamlingen.

Bjørn Isaksen ble takket av for sin presidentperiode mange ganger. Og så hadde han sørget for nydelige blomster så det ble mange klemmer på ham denne dagen.

Det nye styret, se siste bildet, ble valgt ved akklamasjon. Eyvin Bjørnstad og Joar Dvergsdal var fraværende.

Det nye styret er: Randi Grung-Olsen, Per Olav Heggem, Morten Børresen, Torgerd Sandøy, Eyvin Bjørnstad med varamedlemmene Joar Dvergsdal, Hans Martin Einarsveen og Aase Mari Tøsdal.

Randi Grung-Olsen