Nytt fra styret  Onsdag 16 mars

BROVINGEN SEPTEMBER

Sommerferien er over og styret hadde møte 5. september på Microsoft Teams.
Sakslisten omhandlet blant annet økonomi, digital fremtid og vedtektene.

Det viktigste av alt er at økonomien er tilfredsstillende, og vi kan se sesongen 2022/23 lyst i møte. Kontingenten for kommende sesong er betalt av mange. Det virker som den nye løsningen for innbetaling i all hovedsak har fungert.

Styret diskuterte et nytt verktøy som vil hjelpe oss inn i en mer digital fremtid. Et slikt verktøy vil kunne gjøre det enklere for Styret ved at alle relevante dokumenter inklusive medlemsregister vil være i portalen og være tilgjengelig for styremedlemmer, aktivitetsledere og medlemmer etter behov. Innmelding kan skje digitalt og medlemmene kan melde seg på aktiviteter og motta meldinger og informasjon gjennom en medlemsapp. For å forstå mulighetene bedre skal Styret få demonstrasjon og litt opplæring i forbindelse med oktobermøtet. Når det innføres vil det være opplæringsmateriell også for medlemmene. Samtidig er det slik at ikke alle vil kunne benytte seg av et slikt verktøy så det vil fortsatt være muligheter for manuell innmelding og påmeldinger.

Det pågår en gjennomgang av vedtektene. Eventuelle endringer skal godkjennes på Generalforsamlingen i 2023.

Vi nærmer oss sesongstart og i løpet av oktober vil alle styremedlemmene være ankommet Gran Canaria.