ÅPNINGSTIDER PÅSKEN 2022 3

Brovingen september

Det begynner å krible…Styret har hatt sitt første møte for høstsesongen. Når det gjelder økonomi så har klubben heldigvis et lite overskudd. Drøyt 500 medlemmer har betalt kontingenten. Vi venter med å purre på de resterende som forhåpentligvis betaler når de ankommer Gran Canaria.Siden vekslingskursen for Euro er så dårlig har styret besluttet at det inntil videre er nødvendig  å øke omregningen til Kr 11,50 for 1 Euro. Dette gjelder når medlemmer betaler med norske kroner kontant eller med kort.  Brukes VIPPS kommer det 15% i tillegg siden vi må betale avgift for å bruke VIPPS.

 
 
Det er besluttet at vi skal innføre den nye medlemsappen Tutti fra oktober. De som bruker appen vil få enklere tilgang til kalender som gir oversikt over Klubbens aktiviteter og vi kan sende meldinger direkte til medlemmene. Vi jobber også med å forbedre nettstedet og forbedre innmeldingsrutinene. Utseendet til nettstedet har alt fått noen endringer, og mere kommer.
 
Vi har nå fått vite at El Trebol, der vi har søndagssamlingene i Puerto Rico, ikke vil åpne denne sesongen, så nå gjelder det å finne en bra erstatning.
 
Alle styremedlemmene ankommer øya i løpet av oktober. Mette har kontortid hver tirsdag i september, fra oktober blir det daglig kontortid.
 
Randi