Nytt fra styret  Onsdag 16 mars

BROVINGEN Januar

Nytt år og nytt styremøte. Det ble avholdt 10 januar i styrerommet Arguineguín og på Teams siden noen av oss var i Norge. Det viktigste denne gangen var at regnskapet for 2022 var ferdigstilt og å arbeide med forberedelsene til generalforsamlingen 13 februar.
Regnskapet viser at det har vært god aktivitet i klubben, spesielt i høstsesongen, slik at vi har klart å opparbeide et overskudd igjen. Fremtiden ser lys ut! Og vi har fått ganske mange nye medlemmer. Dette kan du lese mer om i dokumentet til generalforsamlingen. Vi har samlet alt i ett dokument, dvs årsberetning, regnskap og forslag til oppdaterte vedtekter osv. Du kan hente en papirkopi på kontoret i Arguineguín eller få en digital kopi ved å sende e-post til post@dnkgc.com. Husk å opplyse om navn og medlemsnummer.

Vi ses på generalforsamlingen.

Randi