Nytt fra styret  Onsdag 16 mars

BROVINGEN desember

Etter Julegløggen 5. desember var vi godt forberedte for styremøtet. Vi hadde så mange saker og var så diskusjonslystne at vi ikke klarte bli helt ferdige før styremedlemmene hadde andre avtaler! Det foreløpige regnskapet viser at vi opparbeider overskudd, og det er bra. Ellers så strever vi litt med de nye systemene, men som Mette alltid sier – det vil helst går bra!

Det er en utfordring å håndtere både kontanter i EURO, Vipps og betalingsterminal i norske kroner. Det gjelder å holde tungen beint i munnen når beløpene skal inn i regnskapet på en forståelig måte. Vi håper å kunne gå i gang med den nye styreportalen for styret før jul og så vil de andre digitale løsningene komme på plass etter hvert.

Et forslag til oppdaterte vedtekter er klar for generalforsamlingen i februar. Vedtektene tar hensyn til at en del ting har endret seg de siste årene og de trengte derfor en modernisering. Julen nærmer seg med stormskritt enten den skal feires her eller i Norge. Styret ser frem til mangespennende aktiviteter i 2023.

Randi Grung-Olsen