Brovingen november 2022

BEREDSKAPSDAG

Mandag 31 oktober deltok Randi og Mette på en beredskapsdag i regi av Sjømannskirken. Andre deltakere var konsulatene i Las Palmas og Tenerife, Den norske skolen, plassjefene for de store reiseselskapene, Sjømannskirken og den skandinaviske turistkyrkan, representanter fra de to sykehusene i sør, San-Roque og Hospiten Roca, og ikke minst nødetatene på Gran Canaria.

Nødetatene fortalte hvordan de er organisert og hvordan de arbeider. Nødetatene her har ett telefonnummer 112. Dette ene nummeret tilsvarer det som i Norge dekkes av 110, 112 og 113 (brann, politi, helse). De er lokalisert i Las Palmas med 40 medarbeidere til enhver tid 24 timer i døgnet. Tilsvarende sentral finnes på Tenerife og de samarbeider etter behov.

Telefonoperatørene hos 112 behersker fem språk; spansk, engelsk, fransk, tysk og italiensk. Nødsentralen sender også ut varsler knyttet til sivile forhold, ekstremvær og sanitære forhold. De presiserte at det er viktig å følge alle varsler fra myndighetene. Det skal nå testes ut varsler via mobiltelefon til alle som befinner seg innen dekningsområdet.

Dersom det er behov skal man bare ringe 112, uten prefiks, fra norske telefoner. Ved en hendelse der det er behov for å kontakte 112 så husk følgende:

 Forklar hendelsessted, dvs hvor
 Forklar hva som har skjedd
 Forklar hvor mange som er berørt

På Gran Canaria er det flere typer ambulanser. De som er knyttet til nødsentralen er merket med SUC (Servicio de Urgencias Canario) med store bokstaver. Andre ambulanser er private og brukes av f.eks legekontor for transport som ikke er øyeblikkelig hjelp. Disse koster penger. Husk å alltid ha Helfo-kort og forsikringskort tilgjengelig.

Hospital San-Roque som er lokalisert i Meloneras er både offentlig og privat med akuttmottak mens Hospiten Roca i San Agustin er privat. Begge sykehusene har skandinavisk talende personale og tolker, og begge har et meget godt renommé med fullverdig sykehustilbud. Om man skulle mangle Helfo-kortet eller forsikringsbevis så er de der for å hjelpe medisinsk og så ordner man papirarbeidet etterpå. Uten forsikring har man ikke krav på behandling på privat sykehus eller private spesialister. For noen helsetilstander skjer behandlingen ved Hospital Insular i Las Palmas,

Ved en større hendelse med nordmenn involvert så er det nødetatene som aksjonerer. De kontakter konsulatet som så kommuniserer med ambassaden i Madrid og deretter norsk UD. UD er ansvarlig for kommunikasjon i forhold til pårørende og media.

Britt Ystebø som er beredskapsrådgiver i Sjømannskirken, fortalte hvordan de jobber og ga mange gode råd. Sjømannskirken møter nordmenn i utlandet uavhengig av livssyn og behandler mer enn 350 hendelser årlig.

Vi avsluttet dagen med en gruppeøvelse der hendelsen var en turistbuss med 40 norske og svenske passasjerer som forulykket med mange sårede og sju døde. Vi deltakere skulle tenke gjennom våre oppgaver i forhold til en slik hendelse. Det ga mye å tenke på!

Randi Grung-Olsen