Vi går for miljøet 6.mars
 • Klubben er en viktig, kanskje den viktigste, møteplassen
  for skandinaver som oppholder seg hele eller deler av året på den sørlige delen av Gran Canaria. 
 • Klubben er et sosialt knutepunkt for å delta i fellesutflukter, arrangere konserter, spille boccia, skotthyll, strandgym eller bare møte andre på kafeen 
 • Klubben arrangerer viktige kulturelle tilbud til konserter i Las Palmas og organiserte fellesturer med guide til de andre øyene og til fastlandet; natur, miljø og strandrydding  
 • Klubben gir tilgang til bibliotek, litteratur-klubb, spansk-kurs, og hørselsklubben 
 • Klubben er et vern mot ensomhet og sparer det norske storsamfunnet for helseutgifter når folk med diverse fysiske plager kan oppholde seg i lengre tid og ha det utmerket i varmere strøk, med tilgang til gode helsetilbud, sommer året rundt og et sosialt senter som Den Norske Klubben 
 • Klubben har lang erfaring og språkkunnskaper, og kan hjelpe med mange praktiske gjøremål 
 • Klubben er en vesentlig trivselsfaktor for mange, noe som ofte tas med i vurderinger om hvorvidt man skal kjøpe, leie eller investere på Kanariøyene. Gran Canaria er mer attraktiv for eiere eller langtidsleiere med Den Norske Klubben i nærheten 
 • Klubben gir trygghet, støtte og tilgang til viktige kontakter hvis noen havner i vanskelige situasjoner 
 • Klubben inviterer til sosiale aktiviteter hver dag hele uka
 • Klubben er til for deg som vil noe mer

Medlemskontingenten er 55 Euro i året.

Betales det med VIPPS brukes nå en kurs på Kr 11,50 + 15% (avgift) = Kr 727.
Betales det med Bankoverføring med kurs kr. 11,50 skal du betale = Kr 633.

Medlemskontigenten betales inn på VIPPS 641967 – eller BANKOVERFØRING – DNB 7874.06.46329 / IBAN NO 7874 0646 329

Velkommen som medlem i Den Norske Klubben – Gran Canaria!

 

Fyll ut innmeldingsskjemaet under

Innmelding - medlemskap

Jeg ønsker å bli medlem i klubben. Du finner min informasjon under.

Fornavn
Etternavn
Betaling:
* merker felt som MÅ utfylles...