Hjelp oss med å  Den Norske Klubben over Corona-kneika! 

Gi et medlemsskap i Den Norske Klubben i julegave til en venn eller slektning.

Send e-mail tilden.norske.klubben@gmail.com   og oppgi  navntlf.nrog mail-adresse til den som skal  gavenBetal EURO 45 inn  konto:  DNB 1503.26.53186 

 

Bakgrunnsinformasjon 

Den Norske Klubben i Arguineguin er i økonomisk krise pga Covid19.  

Pandemien har gjort vanlig aktivitet vanskelig for ikke å si umulig   

Uten de tradisjonelle inntektene fra turer, konserteraktivitetersalg og utlodninger,
greier ikke Klubben å betale for driften mer enn de første tre månedene i 2021 

Selv om vi har forhandlet oss til nedsatt husleie, løper utgiftene til strøm, vann, renhold  og lønnsutgifter   

Smitterverntiltak hjelper og vaksiner er på vei. Vi har grunn til å håpe på at situasjonen vil nærme seg det normale igjen i oktober 2021.
Det er nesten et år til.   Uten hjelp utenfra kommer Den Norske Klubben seg ikke over denne kneika.
 

Den Norske Klubben  

 1. er en viktig, kanskje den viktigste, møteplassen
  for skandinaver som oppholder seg hele eller deler av året på den sørlige delen av Gran Canaria. 
 2. er et sosialt knutepunkt for å delta i fellesutflukter, arrangere konserter, spille boccia, skotthyll, strandgym eller bare møte andre på kafeen 
 3. arrangerer viktige kulturelle tilbud til konserter i Las Palmas og organiserte fellesturer med guide til de andre øyene og til fastlandet; natur, miljø og strandrydding  
 4. gir tilgang til bibliotek, litteratur-klubb, spansk-kurs, og hørselsklubben 
 5. er et vern mot ensomhet og sparer det norske storsamfunnet for helseutgifter når folk med diverse fysiske plager kan oppholde seg i lengre tid og ha det utmerket i varmere strøk, med tilgang til gode helsetilbud, sommer året rundt og et sosialt senter som Den Norske Klubben 
 6. har lang erfaring og språkkunnskaper, og kan hjelpe med mange praktiske gjøremål 
 7. er en vesentlig trivselsfaktor for mange, noe som ofte tas med i vurderinger om hvorvidt man skal kjøpe, leie eller investere på Kanariøyene. Gran Canaria er mer attraktiv for eiere eller langtidsleiere med Den Norske Klubben i nærheten 
 8. gir trygghet, støtte og tilgang til viktige kontakter hvis noen havner i vanskelige situasjoner 
 9. inviterer til sosiale aktiviteter hver dag hele uka 
 10. er til for deg som vil noe mer 

 

Hvis vi først stenger klubben, skal det mye til å åpne den igjen. 

Månedlige driftsutgifter ligger på mellom 5-6000 euro, eller ca NOK 60 000. Vi må altså sikre Klubben ekstra inntekter på mellom 35- 40 000 euro, eller nærmere NOK 400 000 de kommende seks måneder 

Den Norske Klubben på Gran Canaria har vært I drift siden mars 1988.  Vi må sørge for drift I mange år til. 

Vi trenger din hjelp! 

Hjelp oss med å få Den Norske Klubben over Corona-kneika! 

 1.Betal medlemsskapet i Den Norske Klubben :  Euro 45,-   eller NOK 470,- 
Kontonummer DNB: 7874 06 46329 

2. Årets julegavegi et års-medlemsskap til slektninger og venner.  Euro 45,-   /   NOK 470,- 

3 Gstøtte-medlemsskap EURO 30,-  / NOK 300,-  i Den Norske Klubben til venner og slektninger:   

 Gi julegave til Den Norske Klubben 

Send e-mail tilden.norske.klubben@gmail.com   og oppgi  navntlf.nrog mail-adresse til den som skal  gavenBetal inn  konto:  DNB 1503.26.53186 

Merk innbetaling med “Støttemedlemsskap”  eller “Julegave” 

eller VIPPS:  641967

Takk for din støtte

 

Vennlig hilsen 

Den Norske Klubben i Arguineguin