Den Norske Klubbens kontor er åpent mandag til fredag mellom
kl. 10 – kl.13 i april måned. Velkommen innom.
I mai måned kun om tirsdagene,
Markedet rett utenfor døren “kjører” hele
året……….😉🌞🌸