Aftenoon Tea 14 februar, en samling for klubbens seniorer

På Valentinsdagsdagen inviterte klubben til afternoon tea – en samling for klubbens seniorer. Selv om de fleste av oss er dekket av begrepet senior så var det denne gangen seniorer i klubbforstand, dvs de som har vært medlemmer i mange, mange år med medlemsnummer under 4000.

Vi var 20 stykker på Cafetería Tintiro på Ancorasenteret der vi fikk sandwich, kaffe og drikke.  Hensikten var å møtes , prate og mimre litt om gamle dager, men kanskje også om den nye tiden. Og den nye tiden innebærer mer digitale løsninger. De tilstedeværende var positive til dette med full forståelse om at det er slik verden utvikler seg, men også tydelige på at mange vil trenge hjelp. Som Tove Holm så treffende uttrykte seg: «Vi har ikke tid til å lære oss slikt for vi kommer til å daue før vi får det til»…..

Else-Marie Bråten, tidligere president, hadde funnet dikt fra medlem Finn Berg i gamle Klubbnytt som hun siterte fra. Hun kunne også fortelle litt om utviklingen i antall medlemmer; ved oppstart av klubben i 1988: 448 medlemmer, det høyeste antallet var i 1999 med 1362 medlemmer, i 2011 var det 999 og i dag har vi 680 medlemmer. Hun fortalte også om dugnaden det var å få distribuert Klubbnytt der de frivillige satt i kjelleren og jobbet med pakking og klistre frimerker. Mye arbeid, men kjekt også sosialt og ikke minst med kaffe og vafler til! Mange Klubbnytt ble også fysisk levert til private adresser og hoteller langs sørkysten. Men aller verst var det når kontingenten skulle betales – det var mye arbeid med postsendinger og fysisk overlevering av giro. De interesserte kan forøvrig finne digital utgave av Klubbnytt fra 2013 til 2020 på nettsiden.

Morten Børresen som har vært medlem i 20 år fortalte hvordan han den gangen ble medlem fordi han gjerne ville ha et slikt tilbud når han ble pensjonist. Han ble ikke et aktivt medlem før etter pandemien – og nå sitter han i styret og kombinerer det med å være regnskapsmedarbeider. Han fortalte om den digitale utviklingen som startet med behovet for nytt regnskapssystem og innføring av verktøyet Styreportalen som gjør det mulig for kontingent som er betalt via e-giro er «uberørt av menneskehånd» og går rett inn i regnskapet. Det samme gjelder de som melder seg inn i klubben fra nettsiden. Sist høst var 69 av 157 innmeldinger digitale, i perioden nå etter jul har 30 av 50 nyinnmeldinger skjedd digitalt. Og nå skal vi automatisere brev til alle nyinnmeldte med informasjon om klubben.

Bjarne Petersen fortalte om hvordan det var for lenge siden uten regnskapssystem og hvordan han tok initiativet og fikk bygget opp et system med kontoplan. Vi er kommet langt siden den gangen sier Bjarne og så må klubben hjelpe til med at medlemmene er oppegående digitalt.

Vi snakket også litt om fremtiden, hvordan ting kan endre seg og hva som skal til for å være en vital klubb fremover.

Tilbakemeldingen fra deltakerne var at dette var kjekt – og dette kan vi gjøre flere ganger. Så stor takk til Else-Marie og Morten som tok initiativet og som sammen med Bjørn fikk det til. Rent personlig er jeg imponert over vitaliteten til seniorene og håper jeg kan bevare det samme i drøyt 20 år til og nå samme alder som Ole Myhre på 95 år.

Randi Grung-Olsen