Dette innlegget har blitt arkivert da det ikke lengre er relevant  
Ordinær Generalforsamling 2022 2