Dette innlegget har blitt arkivert da det ikke lengre er relevant  
Gran Canaria er i gang med operation Kilo. Handler du på en Spar butikk og kjøper noe ekstra som du legger i kassen i butikken så gir Spar like mye til de fattigste på øya. Hele denne uken vil Nabohjelpen sammen med gode hjelpere stå i butikkene og forklare hva de trenger til kundene. Vil du bidra kan du gjøre en jobb ved å stå i butikken noen timer. Ta i så fall kontakt med Jenny i Nabohjelpen. Du kan også bidra ved å kjøpe litt ekstra og legge i den store kassen. – We need tins of tuna, corn, tomato paste, vegetables, breakfast cereals for the children, milk, juice -all long lasting, sier Jenny i Nabohjelpen. Innsamlet mat går til matbanken i Las Palmas og fordeles ut til de som trenger det mest.
Her fra Nabohjelpens venners Facebookside.
Spar butikken i Puerto Rico er en av buttikkene som er med