Miljømarsj 2021

Den Norske Klubben på Gran Canaria har arrangert Miljømarsjen årlig siden 1989, og vi lar oss ikke stoppe av Covid 19. I alle år har vi gått sammen og plukket opp avfall som er etterlatt i naturen. Men, denne gangen er vi nødt til å sikre oss mot smitte og følge de regler og råd som gjelder i samfunnet.

Vi har derfor valgt å arrangere miljømarsjen «digitalt» i år! Vi utvider også tidsvinduet for marsjen. Det hele skal foregå på den måten at klubben setter opp en FB side som heter «Miljømarsj 2021». De som ønsker å delta på «marsjen» registrer seg på denne siden. Deretter kan de legge inn all aktivitet som hører inn under dette emnet.

Disse «marsjene» vil være på privat initiativ og kan foregå hvor som helst der hvor vedkommende ferdes. Man kan gå alene eller sammen, innenfor de regler som gjelder. Man samler sammen avfall og rask som ikke hører hjemme i naturen og deponerer dette på dertil egnet sted. Aktiviteten registreres på «Miljømarsj 2021», gjerne med bilder.

Når det gjelder de som ikke befinner seg i Mogán-området; fortvil ikke! I år kan «Miljømarsjen» foregå hvor som helst. Enten du er her nede, hjemme i Norge eller andre steder kan du delta! Du trenger selvsagt heller ikke være medlem av DNK for å delta.

Selve Miljømarsjdagen i år er søndag 7. mars. Vi ønsker at mange er ute da, men du står fritt til å velge når du vil gå. Delta når du har tid og anledning!

Vi ønsker at de som deltar skal være ikledd vår flotte Miljømarsj-skjorte når de samler avfall. For de som ikke har slik skjorte, og som befinner seg på øya, kan den kjøpes på klubben mellom kl. 10.00 – 13.00. mandag til fredag. Begrenset antall, så løp og kjøp så støtter du også klubben økonomisk.

Skaff deg hansker og egnede poser og delta da vel! Vi håper at mange bidrar til en renere natur også i år.

Miljømarsjrutene langs kysten og over fjellet ligger fortsatt der og kan brukes selv om det i år som sagt ikke blir et fellesarrangement. God tur!!

HUSK AVSTAND OG SMITTEVERNUTSTYR.