Julemesse

Image

Årets julemesse i klubben

Flott julemesse i klubben 26 og 27 november. Håndarbeidsgrupppa har latt fantasi og kreativitet få flømme fritt, og i år er det mye flott! Møt opp mellom 11:00 – 15:00 begge dagene.