Seniordansen «Canaritråkken»

 

Seniordansen, som har samling hver lørdag i sesongen på Den norske Skolen i Valle marina, er nå blitt en del av aktivitetstilbudet til Klubben. Alle medlemmer av Seniordansen hjemme er velkommen til å delta.

I tillegg til de vanlige øvingene har vi også turer der vi kombinerer både dans og hygge.

Frammøte på Den norske Skolen senest kl. 1045, dansen starter kl. 1100. Ta med deg vann, kopp og litt niste.

Seniordansen «Canaritråkken» er ikke noen ny aktivitet her på Gran Canaria. Men den er en ny aktivitet i Klubbens regi. Nå har de fått sin egen hjememside. Du finner den her: http://www.seniordans-grancanaria.com/