Hvem gjør hva

Image

Hvem gjør hva i Klubben sesongen 2016-2017

 

Styret

President Per Egil Ramsøy  +34 629973069 E-post: president@dnkgc.com
Visepresident Randi Dokka E-post: vpresident@dnkgc.com
Styremedlemmer Anne Marie Aune Svein E. Dahl Britt F. Hals
Vararepresentanter Nils Dyrnes Kasper Albrigtsen  Kari Haugen

HVEM GJØR HVA I KLUBBEN HØSTEN 2018 – oppdatert nov. 2018

ARRANGEMENTSKOMITÈ: ………………
BIBLIOTEKAR: Liv Klevan tlf.nr.: 607 738 005, Unni Knobloch tlf.:693 779 990
BOCCIA: Reidun og Knut Otto Dahl tlf.nr.: 693 816 155 – 0047-47 24 98 06
CANASTA/KORTSPILL: Leidulv og Hilke – tlf.nr.: 0047-91 53 84 28 – 0047-60 76 00 64
e-post: leidulv.valla@online.no
CANARI-TRÅKKEN: Grete Tafjord tlf.nr.: 694 442 703, (avd. av Norges Seniordans)
HÅNDARBEIDSGRUPPEN, LOTTERI, UTLODNINGER:
Gro Fossum tlf.nr.:0047-41 62 11 32, Oddny Andreassen tlf.nr.:693 815 916, Rigmor Hersel tlf.nr.: 645 293 786, pluss mange medhjelpere……..
INTERNETT HJEMMESIDER/ansv.web-siden: www.dnkgc.com: – Facebook
Per Egil Ramsøy e-post: president@dnkgc.com
KJEGLESPILL: Erling Skumfoss tlf.nr.: 0047-45 06 52 32
KLUBBKAFÈEN: Kari Totland tlf.nr.: 676 929 512. Kontakt for drift av kjøkken og utleie av Klubbens lokaler: President Per Egil Ramsøy tlf.nr.: 629 973 069
e-post: president@dnkgc.com
KLUBBVERTER: Astrid Gridsvåg tlf.nr.:638 620 946 e-post:astrid.gridsvaag@gmail.com
MILJØMARSJKOMITÈEN: Bjørn Isaksen tlf. nr: 652 290 853 – 0047-91646332, Per Egil Ramsøy tlf.nr: 629 973 069 – Jan Ole Johnsen tlf. nr: 693 730 696 – 0047 99 56 69 05
NORSKEPLASS KOMITÈ/LØYPETRASÈ/VANNING AV PALMER: Laila og Leif Magne Framnes tlf.nr.:0047-90 68 64 33 – e-post:leifmagne-framnes@knett.no
REDAKSJONSKOMITÈEN, ansvarlig redaktør:President Per Egil Ramsøy
e-post: president@dnkgc.com,tlf.nr.:629973069,Guttorm Lyshagen tlf.nr:0047-95 11 07 27
e-post: guttorm63@gmail.com, Anne Marie Aune, annonseselger Mette Børresen
REGNSKAP: Thea Svelland – tlf.nr.: 605 292 293 – e-post: tasvelland@gmail.com
SEKRETÆR/REISELEDER: Mette Børresen tlf.nr.: Kontoret 928-15 03 07 mellom kl.10.00 – kl.13.00 – e-post: post@dnkgc.com –
SKOTTHYLL: Oddvar Lernes – tlf.nr.:0047-91 56 36 21 – oalernes@gmail.com
SPANSK-KURS: Juan Carlos tlf.nr.: 690 153 029
STRANDGYM: Per Egil tlf. nr. 629 973 069
SØNDAGSTURER: Torstein Nesse tlf.nr.: 0047-47 25 45 34
TURLEDERE I FJELLET/ONSDAGSTURER:
Bjørn Isaksen tlf. nr: 652 290 853 – 0047-91646332
Torstein Nesse tlf.nr.: 0047-47 25 45 34, pluss flere….
Kontoret tlf.nr.: 928-15 03 07 – epost: post@dnkgc.com
VAKTMESTER/MATERIALE FORVALTER: Njål Terje Aune tlf. nr.:0047-90 62 20 26