Hvem gjør hva

Image

Hvem gjør hva i Klubben sesongen 2016-2017

 

Styret

Fung.President Per Egil Ramsøy  +34 629973069 E-post: president@dnkgc.com
Visepresident Randi Dokka E-post: vpresident@dnkgc.com
Styremedlemmer Anne Marie Aune Svein E. Dahl Britt F. Hals
Vararepresentanter Nils Dyrnes Kasper Albrigtsen  Kari Haugen

HVEM GJØR HVA I KLUBBEN HØSTEN 2017 – oppdatert 6.april 2017

ARRANGEMENTSKOMITÈ

 

BIBLIOTEKAR:  Liv Klevan tlf.nr.: 607 738 005, Unni Knobloch tlf.:693 779 990

BOCCIA:      Reidun og Knut Otto Dahl  tlf.nr.: 693 816 155                                       

CANASTA/KORTSPILL: Leidulv og Hilke – tlf.nr.: 0047-91 53 84 28 – 0047-60 76 00 64

e-post: leidulv.valla@online.no   

CANARITRÅKKEN:      Grete Tafjord tlf.nr.: 694 442 703, (avd. av Norges Seniordans

HÅNDARBEIDSGRUPPEN, LOTTERI, UTLODNINGER:

Gro Fossum tlf.nr.:0047-41 62 11 32, Oddny Andreassen tlf.nr.:693815916, Rigmor Hersel tlf.nr.: 645 293 786, pluss mange medhjelpere……..

INTERNETT HJEMMESIDER/ansv.web-siden: www.dnkgc.com: – Facebook

Per Egil Ramsøy  – e-post: president@dnkgc.com

KJEGLESPILL: Venter på noen som vil lede.

KLUBBKAFÈEN:  Kari Totland tlf.nr.: 676 929 512. Kontakt for drift av kjøkken og utleie av Klubbens lokaler: Visepresident Per Egil Ramsøy tlf.nr.: 629 973 069

KLUBBKORET: Ligger for tiden på is.

KLUBBVERTER:  Astrid Gridsvåg tlf.nr.: 638 620 946 – e-post:

MILJØMARSJKOMITEEN:

NORSKEPLASS KOMITÈ/LØYPETRASÈ/VANNING AV PALMER: Laila og Leif Magne Framnes tlf.nr.:0047-90 68 64 33   – e-post:leifmagne-framnes@knett.no 

REDAKSJONSKOMITÈEN, ansvarlig redaktør: president Per Egil Ramsøy

e-post: president@dnkgc.com,tlf.nr.:629 973 069,Guttorm Lyshagen tlf.nr:0047-95 11 07 27   

e-post:  guttorm63@gmail.com, Anne Marie Aune, annonseselger Mette Børresen

REGNSKAP:                       Thea Svelland – tlf.nr.: 605 292 293 – e-post: tasvelland@gmail.com

REISELEDER: Mette Børresen  tlf.nr.: Kontoret 928-15 03 07 mellom kl.10.00 – kl.13.00 –

e-post: post@dnkgc.com

SKOTTHYLL:  Karl Egil Eik (Kalle)  tlf.nr.: 693 855 679, e-post: eik1939@hotmail.com,

Arthur Sørensen tlf.nr.: 645 299 987  –  e-post:  arthurs1943@gmail.com

SPANSK-UNDERVISNING:      Juan Carlos tlf.nr.: 690 153 029

STRANDGYM:     

SØNDAGSTURER:  Torstein Nesse tlf.nr.: 0047-47 25 45 34,

TEMA-KVELDER:                   Kari Bakkevik, tlf.nr.:637 155 418

TURLEDERE I FJELLET/ONSDAGSTURER: Odd-Ivar Ellingjord +47 907 96 613. e-post: odd.ivar.ellingjord@knett.no , Torstein Nesse tlf.nr.: 0047-47 25 45 34, pluss  flere….

Kontoret tlf.nr.: 928-15 03 07 – epost: post@dnkgc.com

VAKTMESTER/MATERIALE FORVALTER: Njål Terje Aune tlf. nr.+4790622026

e-post: njalaun@online.no