Canasta Kortspill

Hilke Hellwig og Leidulv Valla

Hilke Hellwig og Leidulv Valla

VELKOMMEN TIL CANASTASPILL I DEN NORSKE KLUBBEN

Det har startet en ny kortspillaktivitet i klubbens underetasje. CANASTA er en kjempekoselig aktivitet, og passer for alle enten de er erfarne eller ikke har vært med på det før. Hovedsaken er at man ser forskjell på en knekt og en toer. Om kortet står på hode, spiller ingen rolle – de er merket i begge ender.
Vi har utarbeidet enkle spilleregler som skal legges til grunn slik at de som har spilt før må forholde seg til disse og glemme de gamle. Spillereglene leveres ut skriftlig, og det gis innled-ningsvis en forklarende informasjon. Det er vanligvis 3 – 4 spillere ved hvert bor. Ikke parspill!!
Hver spiller må ta med to kortstokker hver. Husk at det skal være fire – 4 – jokere i hver stokk.
Vi satser på en god oppslutning om en trivelig aktivitet.

 

STATUSRAPPORT – CANASTASPILL
DNK I ARGUINEGUIN

Totalt var det frammøtt 10 personer, derav 2 mannebein. Aktivitetsledere var Hilke Hellwig og Leidulv Valla.
Nedenfor oppgis navn på de frammøtte som samtlige er medlemmer i DNK:
Gro Fossum, Karin B. Magnussen, Eva Hadeler Jacobsen, Haldis Ingebrigtsen, Arna Kjølås, Laila Nygaard, Jan H. Hagelund, Hanna Marie Vesterøy, Hilke Hellwig, Leidulv Valla
Det er utarbeidet registreringsskjema som aktivitetsledere fører hver spillekveld.
Etter innledende presentasjon, viste det seg at de fleste – bortsett fra aktivitetslederne, var nybegynnere. Det ble derfor gitt en kort informasjon om kortspillet canasta, samtidig som et skriftlig oppsett av spillereglene ble delt ut.
Vi drøftet så en del praktiske forhold som skal legges til grunn for våre spillekvelder, og kom fram til at:
Vi starter hver mandag kl 1600 og avslutter kl 2000 slik at vi rekker to omganger.
Medlemmer betaler 3:- euro per spillekveld. Ikke medlemmer betaler 6:- euro. Dette gjelder f.o.m. neste spilleomgang, d.v.s. den 14.11.
«Avgiften» inkluderer spillekort samt en kopp kaffe. (Aktivitetslederne ordner kaffe – men det er anledning at de som ønsker det kan ta med drikke og noe og «bite i»).
Hver spillekveld settes opp en vinflaske som premie til beste spiller ved hvert bord. Det foreslås at en venter noe med det til spillerne har kommet «litt mer» inn i spillets gang.
Aktivitetslederne fører regnskap og årsrapport som leveres Mette før jul og ved våravslutning.
Spillereglene sendes på mail til de som har e-post.
De som møtte anmodes om å «markedsføre» canasta til venner og bekjente slik at vi blir flere.
Etter at vi var enige om punktene foran, ble to bord med fire spillere ved hvert «bemannet», og vi satte i gang å øve inn canastaspillet i praksis. Hilke og Leidulv hadde veiledningsansvaret for hvert sitt bord. Vi ble oppriktig imponert over hvor raskt alle kom inn i spillet – og med hvilken iver/entusiasme og glede.
Konklusjon:
Som aktivitetsleder synes vi at dette var en meget hyggelig og positiv treff. Vi ser fram til en spennende fortsettelse framover på mandagskveldene. Denne orientering sendes primært til Mette, men kopi går til de av spillerne som har e-post.
8.11. -16
Hilke og Leidulv